неделя, 1 май 2016 г.

"Как да създадем ум" (Рей Кърцуайл) и киберпънк бъдещето на човечеството

"Последното изобретение, което е било необходимо да направи биологичната еволюция - неокортекса, - неизбежно води до последното изобретение, което е необходимо да направи човечеството - истински интелигентните машини; и устройството на едното вдъхновява проектирането на другото."

Как да създадем ум излезе у нас през есента без много шум и не получи вниманието, което според мен заслужава. Дори и аз първоначално я отминах, може би заради гръмкото подзаглавие, което не отговаря съвсем на реалността. Рей Кърцуайл не е случаен човек – футуролог и изобретател, занимаващ се главно с технологии за разпознаване на говор и текст, милионер от работата си в тази сфера, той определено има какво да каже за бъдещето на технологиите.

В Как да създадем ум Рей Кърцуайл се занимава с въпроса как работи човешкият мозък и как можем да използваме тези знания за създаването на изкуствен интелект, доближаващ се максимално до гъвкавостта на човешкото мислене. В основата стои теорията за ума като разпознавател на шаблони (шаблоноразпознавателна теория за ума), която според автора описва основния алгоритъм на неокортекса. Това е областта на мозъка отговорна за възприятието, паметта и критичното мислене, за нашата способност да работим с конфигурации от информация и да подхождаме йерархично към тях. Това е важно за теорията на Кърцуайл, защото според нея човешките знания се съхраняват под формата на шаблони, йерархично свързани помежду си, подобно на уебсайт, пълен с хиперлинкове. Всеки разпознат шаблон от дадено ниво активира следващото ниво, в което той присъства като част, като един шаблон може да бъде част от много други. Например шаблонът на буквата Б е свързан с шаблона от по-високо ниво БЛОГ, като веригата продължава йерархично нататък. Според изчисленията на Рей Кърцуайл в човешкия неокортекс има приблизително 300 милиона шаблоноразпознавателя.

Книгата постепенно преминава към технологичната си част и към това как можем да приложим теорията за ума като разпознавател на шаблони за създаването на изкуствен интелект.  Рей Кърцуайл разказва страшно интересни неща за експерименталното симулиране на мозъци и за собствения си опит като създател на технологии за разпознаване на говор и текст, където е използвал на практика именно тази теория. Ключово допълнение към нея обаче е това, че, за да бъде достатъчно гъвкава в реална среда, една система трябва да бъде оставена сама да се учи, като в началото са зададени единствено основните й параметри. Една такава система е например Сири, позната от всеки айфон, която се основава именно на йерархично подредени шаблони и на автоматично статистическо учене.

Изхождайки от собствения си опит като изобретател и от наблюденията си върху развитието на технологиите (и може би предоверявайки се на закона на ускоряващата се възвръщаемост, според когото технологиите се развиват по нарастваща и предсказуема траектория),  Рей Кърцуайл прави смели предвиждания за бъдещето, като  основното се състои в това, че сингулярността е близо, т.е. машините ще бъдат по-интелигентни от хората, но освен това и ние ще можем да подобряваме собствените си мозъци, да съхраняваме паметта си в облаци и т.н. Въобще киберпънк романтика.

Рей Кърцуайл има своите критици, но едно не мога да му отрека – пише страшно вдъхновяващи книги.

"Един компютър би заслужавал да се нарече интелигентен, ако успее да измами човек да му повярва, че е човек." - Алан Тюринг


Няма коментари:

Публикуване на коментар